Navigate Yoozpaper

Yoozpaper Front Page
The Yoozpaper
Yoozer Profile
Profile
Shared Paper
Shared Paper
Create Newspaper
Create Paper
Create Customized Paper
Custom Paper
Create Album
Create Album
Yoozer Notifications
Notifications
Edit Profile
Edit Profile
Login
Login

 
 
 
Login on Yoozpaper Facebook Login

Datoriile continue, o problema nerezolvabila?

Written by on


Datoriile continue, o problema nerezolvabila?


0 YOOZ this

John Rawls, a cărui contribuţie în domeniul filozofiei morale, politice şi sociale îl plasează într-un bilanţ al secolului XX printre primii, dacă nu chiar cel mai important autor în domeniu, este creditat a fi primul care a dezbătut în detaliu problema datoriei actualelor generaţii faţă de cele viitoare. John Rawls a dat şi un nume acestui nou concept : principiul economisirii juste (just savings principle). Acest principiu stipulează că principală noastră datorie faţă de urmaşii noştri este să economisim pe parcursul vieţii noastre suficient capital, astfel încât să asigurăm existenţa instituţiilor drepte într-un orizont de timp care depăşeşte speranţa noastră de viaţă. Astfel, generaţiile actuale, trebuie să asigure în prezent libertăţile fundamentale, libertăţi ce presupun inclusiv un anumit nivel de bunăstare materială, dar toate acestea trebuie să aibă în vedere şi corectitudinea faţă de generaţiile viitoare. Nu putem astfel maximiza nivelul de trai prezent, reducând capacităţile viitoarelor generaţii de a putea asigura din punct de vedere calitativ o viaţă cel puţin comparabilă cu a noastră. O astfel de analiză economică este deosebit de potrivită pentru evaluarea problemelor de mediu. Astfel, dacă principiul de la care pornim, cel al egalităţii, nu va avea şi o componentă intergeneraţională, care să ne constrângă impactul activităţii noastre economice actuale asupra posterităţii, vom avea tendinţa să exploatăm resursele actuale excesiv şi mai mult, să o facem de o manieră care să pericliteze viitorul planetei.

Return to Economia azi.

Yoozpaper is a social network of online newspapers written by individuals or groups. Yoozpaper takes free articles that members write and formats them as an online newspaper.

Articles Of The Week